fbpx

לאומית שירותי בריאות סביונים

לאומית שירותי בריאות בקניון סביונים שביהוד.
קופת חולים לאומית נוסדה בתקופת היישוב, בשנת 1933, על ידי התנועה הרוויזיוניסטית.
לקופה למעלה משלוש מאות ועשרים סניפים ברחבי הארץ, והיא אחת מארבע קופות החולים הפועלות בישראל. הקופה מעניקה את שירותי סל הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, ובנוסף מציעה למבוטחיה תוכניות לביטוח משלים. בשנת 2004 נחתם הסכם בין הקופה לבין חברת הביטוח "הראל" למתן ביטוח סיעודי לחברי הקופה.

שירותים בסניף:

  • מעבדה
  • אחיות

לאומית שירותי בריאות

www.leumit.co.il
לאומית שירותי בריאות בקניון סביונים שביהוד.
קופת חולים לאומית נוסדה בתקופת היישוב, בשנת 1933, על ידי התנועה הרוויזיוניסטית.
לקופה למעלה משלוש מאות ועשרים סניפים ברחבי הארץ, והיא אחת מארבע קופות החולים הפועלות בישראל. הקופה מעניקה את שירותי סל הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, ובנוסף מציעה למבוטחיה תוכניות לביטוח משלים. בשנת 2004 נחתם הסכם בין הקופה לבין חברת הביטוח "הראל" למתן ביטוח סיעודי לחברי הקופה.

שירותים בסניף:

  • מעבדה
  • אחיות

שעות פעילות:

ימים א', ג': 8:00 - 12:30, 16:00 - 19:00
ימים ב', ד', ה': 8:00 - 12:30
יום שישי: 8:00 - 12:00

טלפונים:

03-5365301

לאומית שירותי בריאות

www.leumit.co.il

שעות פעילות:

ימים א', ג': 8:00 - 12:30, 16:00 - 19:00
ימים ב', ד', ה': 8:00 - 12:30
יום שישי: 8:00 - 12:00

טלפונים:

03-5365301