fbpx

המרכז האורתופדי לבריאות כף הרגל סביונים

המרכז האורתופדי לבריאות כף הרגל בקניון סביונים

המרכז האורתופדי לבריאות כף הרגל בקניון סביונים שבקרית הסביונים ביהוד.

מנוהל על ידי מר עופר נחום, מנהל הרשת ומומחה לאבחון תנועה ויציבה וכן בפיקוח מר רוני יעקב מנהל השיווק והפיתוח העסקי של הרשת, רפלקסולוג ספורט בכיר, אורטוטיסט ומומחה לאבחון תנועה ויציבה.
המרכז ממוקם בקומה 3

המרכז האורתופדי לבריאות כף הרגל

www.fitsteppro.co.il
המרכז האורתופדי לבריאות כף הרגל בקניון סביונים

המרכז האורתופדי לבריאות כף הרגל בקניון סביונים שבקרית הסביונים ביהוד.

מנוהל על ידי מר עופר נחום, מנהל הרשת ומומחה לאבחון תנועה ויציבה וכן בפיקוח מר רוני יעקב מנהל השיווק והפיתוח העסקי של הרשת, רפלקסולוג ספורט בכיר, אורטוטיסט ומומחה לאבחון תנועה ויציבה.
המרכז ממוקם בקומה 3

שעות פעילות:

המרכז האורתופדי לבריאות כף הרגל

www.fitsteppro.co.il

שעות פעילות:

טלפונים:

03-5479050 מנהל הסניף, זיו סלומוביץ: 054-3383968