אירוע סקייטפארק עם מד-גיר בקניון סביוניםאירוע סקייטפארק עם מד-גיר בקניון סביונים