fbpx

אירועים

חנוכת בית הכנסת החדש 'סביונים' והכנסת ספר תורה לפרטים מלאים כנסו

חנוכת בית הכנסת החדש 'סביונים' והכנסת ספר תורה לפרטים מלאים כנסו

קניון סביונים שמח להזמינכם לחנוכת בית הכנסת החדש 'סביונים' והכנסת ספר תורה.
בחסדי השם יחנך בית הכנסת החדש בקניון סביונים בתאריך י”ד בתמוז תשע”ח
(27.6.18) בשעה 18:15. ההתכנסות לתהלוכה ליד מסעדת ׳הפינה הלבנה׳, הרצל 7 יהוד. תפילת מנחה בשעה 19:30 | כיבוד ושתייה
בראשות: רב קהילת בתי כנסת ‘סביונים’ ו’בית הלוי’
במעמד הרבנים: הדיין הרב הגאון יצחק עזיז, הרב הגאון אליהו סויסה, ר”מ ומשגיח בישיבת ‘תפארת משה’, הרב הגאון אליה טובים, רב בית כנסת בית אל (נמני), הרב הגאון שאלתיאל לוי
*מיקום בית הכנסת: קומה -1 שער נרקיס, קניון סביונים